Faktury

Jako administrator konta możesz sprawdzić historię wszystkich wystawionych przez UpMenu faktur wraz ze szczegółami naliczenia.

 1. Przejdź do zakładki „Ustawienia” → „Faktury”:
  • jeśli posiadasz nieopłacone faktury to zostaną one wyświetlone jako pierwsze w części „Do zapłaty”
  • jeśli chcesz sprawdzić historię faktur przejdź do części „Zapłacone”.
 2. W tabeli ujęte są najważniejsze informacje dotyczące wystawionych faktur – nazwa restauracji (jeśli posiadasz sieć lokali to dla każdego z nich otrzymasz osobny dokument), numer faktury termin i rodzaj płatności, okres za jaki faktura jest wystawiona, kwotę do zapłaty oraz okres rozliczenia kompensaty.
 3. Kliknij „Szczegóły” obok wybranej faktury, aby ją wyświetlić:
  • sprawdź numer faktury oraz datę sprzedaży i termin płatności
  • sprawdź dane sprzedawcy oraz nabywcy
  • sprawdź nazwę wykonanych usług dla jakich faktura została wystawiona oraz informacje o sposobie rozliczenia.
 4. Kliknij „Drukuj” w prawym górnym rogu aby pobrać fakturę w formacie .pdf lub ją wydrukować;
 5. Kliknij „Raport” aby sprawdzić szczegóły zamówień uwzględnionych w rozliczeniu faktury.
Zaktualizowano w dniu 26 czerwca, 2020

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły