1. Home
 2. Promocje i kupony
 3. Jak stworzyć zniżkę

Jak stworzyć zniżkę

Jeśli chcesz stworzyć specjalną promocję dla swoich klientów lub dać im kupony rabatowe na ich zamówienia online w systemie zamawiania online UpMenu, musisz najpierw utworzyć zniżkę, w której określisz, jak będzie działać promocja.

Tworzenie zniżki

 1. Wybierz „Rabaty” w sekcji „Marketing”. Wybierz „Nowy rabat” w prawym górnym rogu.
 2. Pojawi się okno do tworzenia rabatu. Wypełnij wymagane informacje.
 3. Wybierz opcje, które określą, w jaki sposób rabat będzie działał.
 4. Zapisz zniżkę.
 5. Kliknij „Opcje” i wybierz warunki, które będą określać, kiedy dana zniżka ma zostać przyznana klientom oraz wysokość określonej zniżki. Warunki i zniżki są również opisane bardziej szczegółowo w tym artykule.

Opcje ustawień rabatu

Wszystkie warunki muszą być spełnione

Wybierz tę opcję, jeśli definiujesz więcej niż jeden warunek, który klient musi spełnić przy składaniu zamówienia i jeśli chcesz, aby wszystkie zostały spełnione, aby rabat mógł zostać zastosowany. W takim przypadku promocja utworzona za pomocą tego kuponu nie będzie aktywna, dopóki klient nie spełni wszystkich warunków rabatu.

Wszystkie warunki muszą być spełnione

System zamówień online UpMenu umożliwia przyznanie klientowi więcej niż jednej nagrody w danym rabacie. Zaznacz tę opcję, jeśli definiujesz więcej niż jedną nagrodę i chcesz, aby wszystkie były używane jednocześnie.

Rabat można łączyć z innymi

Jeśli chcesz, aby różne rabaty były łączone na poziomie tego samego produktu, wybierz tę opcję. W takim przypadku klient może skorzystać z kilku zniżek na te same produkty.

Wyłącz kolejne promocje

Możesz również umożliwić klientowi korzystanie tylko z jednego rabatu przy zamawianiu produktu. W takim przypadku zaznacz tę opcję i tylko jeden rabat zostanie zastosowany dla określonego produktu.

Opłata tylko raz za zamówienie

Sprawdź, czy chcesz, aby rabat był stosowany tylko raz przy składaniu zamówienia w systemie zamówień online. W takim przypadku, na przykład, jeśli udzielisz rabatu na drugi produkt w koszyku, klient otrzyma zniżkę tylko za jedną parę produktów, niezależnie od liczby zamówionych par.

Zniżka na droższe produkty

System zamówień online UpMenu domyślnie dyskontuje tańsze produkty. Jeśli chcesz, aby rabat był przyznawany na droższe produkty, zaznacz tę opcję.

Pomiń sprawdzanie minimalnej ceny zamówienia, jeśli promocja jest policzona

Gdy cena produktu w koszyku jest obniżona, może się okazać, że spadła poniżej minimalnej wartości zamówienia. Po zaznaczeniu tej opcji klient będzie mógł mimo to złożyć zamówienie, jeśli cena produktów przed rabatem przekroczy minimalną kwotę. W przeciwnym razie klient będzie musiał zamówić coś innego, aby internetowy system zamawiania żywności umożliwił sfinalizowanie zamówienia.

Wyłączone

Zaznaczenie tej opcji wyłącza rabat. Jeśli użyjesz go w promocji lub kuponie, nie będzie już ważny.

Włączone w określone dni i godziny

Zniżkę można wykorzystać tylko w określone dni i godziny. Po zaznaczeniu tej opcji będziesz mógł określić, kiedy rabat ma być aktywny. Klient, który złoży zamówienie po upływie określonego czasu, nie będzie nawet widział, że rabat może dotyczyć określonych produktów.

Warunki rabatów w internetowym systemie zamówień online UpMenu

Warunki rabatu określają, co aktywuje rabat. Aby skorzystać z kuponu promocyjnego lub rabatowego, będą musieli spełnić warunki określone podczas składania zamówienia. Mogą dotyczyć tego, co znajduje się w koszyku, wartości zamówienia lub kim jest klient.

Posiadanie szeregu warunków możliwych do wyegzekwowania umożliwi stworzenie różnych promocji w systemie zamówień online, które są często bardzo zaawansowane. W ten sposób zachęcisz klientów do składania większej liczby zamówień, jednocześnie zarabiając więcej.

Produkt

System UpMenu zastosuje zniżkę w koszyku, jeśli dany produkt zostanie w nim umieszczony. Po wybraniu tego warunku musisz także określić ilość produktów, które aktywują rabat. Jeśli wybrany produkt zawiera różne typy w menu, możesz zdecydować, który typ powinien być brany pod uwagę przez internetowy system zamawiania żywności.

Grupy produktów

Aby system mógł zastosować zniżkę, produkt z określonej grupy musi być w niej uwzględniony. Przy tym warunku można również wybrać ilość produktów, grupę produktów, która ma aktywować zniżkę, a jeśli produkty w danej grupie zawierają różne typy, należy określić te, które mają zostać użyte.

Koszt zamówienia

Wybierz ten warunek, jeśli chcesz, aby system zamawiania żywności online stosował rabat po przekroczeniu określonej wartości zamówienia. Wprowadź kwotę w polu „Większy lub równy”, aby udzielić rabatu na zamówienie na kwotę wyższą lub równą wprowadzonej kwocie lub wybierz opcję „Mniej niż lub równo”, aby zapewnić zniżkę na zamówienia dla kwota równa lub niższa od wprowadzonej kwoty. Dodatkowo możesz wykluczyć grupy produktów, których nie chcesz uwzględniać w przypadku rabatu.

Jeśli firma

Warunek ten umożliwi klientowi uzyskanie rabatu przy składaniu zamówienia po wprowadzeniu danych firmy. W ten sposób możesz tworzyć zniżki dla firm.

Połowa produktu

Wybierz ten warunek, jeśli rabat ma być zastosowany po wybraniu połowy produktu.

Na wynos

Jeśli chcesz, aby dany rabat był przyznawany tylko w przypadku zamówień na wynos, wybierz ten warunek.

Dostawa

Wybranie tego warunku oznacza, że tylko klienci, którzy zamówią jedzenie z dostawą, będą mogli z niego skorzystać.

Na miejscu

Jeśli ten warunek zostanie zdefiniowany, rabat będzie stosowany tylko wtedy, gdy klient sprawdzi opcję „Na miejscu” jako metodę realizacji zamówienia.

Strefa dostawy

Wybierz ten warunek, jeśli chcesz udzielić rabatu klientom, którzy zamawiają tylko w określonej strefie dostawy. Aby spełnić ten warunek, musisz również określić strefy dostawy, w których rabat ma być aktywny.

Pierwsze zamówienie

Czy chcesz zachęcić klientów do wypróbowania nowej metody zamawiania jedzenia? Zaoferuj im zniżkę na pierwsze zamówienie. Warunek ten spowoduje, że rabat będzie aktywny tylko podczas pierwszego zamówienia składanego za pośrednictwem internetowego systemu zamówień online.

Pierwsze zamówienie z aplikacji mobilnej

Pierwsze zamówienie z aplikacji mobilnej? – wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby rabat był stosowany tylko przy pierwszym zamówieniu złożonym za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Kwoty rabatowe – kwota rabatu oferowanego klientom (nagroda)

Zniżki w systemie zamówień online UpMenu określają „nagrodę”, którą otrzyma klient za spełnienie warunków rabatu. Tutaj zdecydujesz, jaki rodzaj rabatu i jego kwotę chcesz zaoferować klientom.

Musisz wybrać typ rabatu dla każdego rabatu:

 1. w procentach – kwota do zapłaty przez klienta zostanie zmniejszona o określony procent.
 2. według kwoty – kwota do zapłaty przez klienta zostanie zmniejszona o określoną kwotę.
 3. do kwoty – kwota do zapłaty przez klienta zostanie zmniejszona do określonej kwoty.
 4. do ilości innego rodzaju produktu – cena produktu odpowiadającego wybranemu typowi zostanie zredukowana do tego samego produktu innego typu. Oznacza to, że możesz sprzedawać dużą pizzę w cenie małej pizzy lub większy rozmiar napoju za cenę mniejszych.

Możesz także wybrać „Daj zniżki z dodatkami” na niektóre zniżki. Dzięki temu można określić, czy obniżona cena ma zastosowanie tylko do produktu głównego, a cena dodatków pozostaje niezmieniona, czy rabat dotyczy produktu ze wszystkimi dodatkami.

Rodzaje rabatów

System UpMenu umożliwia dokładne określenie, który element zamówienia ma być objęty rabatem. Oznacza to, że rabat może zostać przyznany tylko na produkt lub całe zamówienie. Możesz udzielić rabatu na koszty dostawy lub tylko na dodatki. Wybór należy do Ciebie!

Zniżka na zamówienie

Wybierz tę opcję, jeśli rabat ma zostać przyznany na wartość zamówienia. Zdyskontowana kwota nie obejmuje kosztów dostawy.

Rabat dostawy

W takim przypadku rabat zostanie zastosowany do kosztów dostawy. Wartość zamówienia nie zostanie zmniejszona.

Rabat na opakowania

Po wybraniu tej opcji zamówienie i koszt dostawy nie ulegną zmianie. Zniżka dotyczy wyłącznie kosztów opakowania.

Rabat na produkty

Jeśli chcesz, aby rabat dotyczył określonego produktu, wybierz tę opcję. Dodatkowo możesz określić ilość produktów, które będą objęte rabatem.

Rabat na grupy produktów

Wybierz tę opcję, jeśli rabat ma być stosowany do produktów w określonej grupie, np. Na przystawki lub hamburgery. Dodatkowo możesz określić ilość produktów, które będą objęte rabatem.

Zniżki dodatkowe

Możesz także udzielić zniżki tylko na dodatki, które oferujesz ze swoimi produktami. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby rabat był stosowany dla określonych dodatków.

Zniżki dodatkowe od grup produktów

W takim przypadku internetowy system zamówień online zastosuje rabat dla całej grupy dodatków, które oferujesz ze swoimi produktami.

Updated on 4 października, 2019

Was this article helpful?

Powiązane artykuły