1. Home
  2. Menu
  3. Jak zarządzać produktami

Jak zarządzać produktami

Internetowy system zamówień online UpMenu umożliwia łatwe dodawanie kolejnych produktów do kategorii w menu i swobodne zarządzanie nimi.

Zarządzanie produktami

  1. Przejdź do sekcji „Menu”. Wybierz „Zarządzaj menu”, aby wyświetlić menu.
  2. Kliknij przycisk „Dodaj produkt” wewnątrz wybranej kategorii.
  3. Przypisz nazwę i dodaj opis nowego produktu (zwróć uwagę na grupę, do której produkt jest dodawany), a następnie zapisz zmiany.
  4. Dodaj cenę produktu.
  5. Każdy produkt można edytować, dodawać lub usuwać, klikając listę rozwijaną po prawej stronie.
Updated on 4 października, 2019

Was this article helpful?

Powiązane artykuły