HACCP obowiązkowy system w gastronomii.

Opublikowano: 15.07.2015

Na dużą dynamikę biznesu gastronomicznego ogromny wpływ ma ciągła zmiana obowiązujących przepisów zarówno tych państwowych jak i tych unijnych.

Z najważniejszych przepisów można wymienić te, które nakładają obowiązek wprowadzenia systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli) na  wszystkich producentów żywności, oraz programy wstępne do wdrożenia HACCP czyli Dobra Praktyka Produkcyjna GMP i Dobra Praktyka Higieniczna GHP.
Głównym zadaniem nałożenia ustawowego obowiązku wprowadzenia tego systemu jest zabezpieczenie zdrowotne żywności oraz dbałość o jej jakość.
 

System ten składa się z 7 głównych punktów

 

1. Analiza zagrożeń.

Analiza zagrożeń które mogą wystąpić w trakcie produkcji, przechowywania i transportu surowców, półproduktów i gotowych potraw. Zagrożenia dzieli się na mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne.
 

2. Określenie CCP (krytycznych punktów kontroli).

Położenie CCP jest sprawą indywidualną dla każdej restauracji i zależy w dużej mierze od rozplanowania pomieszczeń w obiekcie.
Przykładowymi krytycznymi punktami kontroli mogą być np.: odbiór dostawy surowców czy obróbka termiczna.
 

3. Ustalenie tolerancji.

Ustalenie przedziałów temperatury lub czasu dla poszczególnych potraw, surowców i półproduktów.
 

4. Kontrola.

Monitorowanie zastosowania wytycznych w praktyce przez osoby upoważnione.
 

5. Działania korygujące.

Określenie czynności jakie należy zastosować w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 

6. Ustalenie sposobów weryfikacji.

Poza kontrolą przeprowadzaną w punkcie 4 sprawdza się poprawność wszystkich dokonywanych zapisów i pomiarów w trakcie audytu.
 

7. Przygotowanie dokumentacji.

Przygotowanie wszelkich procedur, planów i kart kontrolnych.
 

Podsumowanie

System HACCP jest obowiązkowym systemem dla branży gastronomicznej i każda restauracja musi się do niego dostosować. Warto też zaznaczyć, że UE cały czas wprowadza nowe dyrektywy. Ostatnia dotycząca alergenów nakłada na właścicieli restauracji obowiązku informowania o ich zawartości w poszczególnych daniach.

Tutaj znajdziesz najnowszą dyrektywę UE dotyczącą alergenów (czytaj od strony 4):

http://www.ijhar-s.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2014/Lipiec/przewodnik%20do%20rozporzadzenia%201169%202011.pdf


Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat gastronomii - zapisz się na nasz newsletter!

Jeśli chciałbyś się podzielić swoimi uwagami na temat systemu HACCP - zostaw komentarz poniżej!
 Polecamy


Zamów prezentację UpMenu

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tastysoft Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8 p. XI, 90-057 Łódź, KRS: 0000411725 , adres e-mail : kontakt@upmenu.com: a) Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu realizacji Państwa prośby o kontakt w celu pdokonania prezentacji systemu UpMenu skierowane do Administratora danych. b) Pani/Pana dane zostaną udostępnione pracownikom i osobom upoważnionym przez Administratora jedynie w celu realizacji Państwa prośby o kontakt c) Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu zakończenia prezentacji systemu i czynnosci informacyjnych z prezentacja powiązanych d) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora. e) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych. f) Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych. g) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Obraz PNG zawierający loga partnerów UpMenuCześć. Mam na imię Marta.
Umów się ze mną na prezentację

Pokażę Ci jak wykorzystać UpMenu i sprzedaż online do zwiększania zysków Twojej restauracji


Komentarze

comments powered by Disqus

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco. Nie przegap niczego w swojej restauracji.

Zapisz się

E-book

Jak układać współpracę z portalami do zamawiania jedzenia?

Pobierz e-book