Kontakt Zaloguj Polski

Oprogramowanie dla restauracji

Aż co 5 gość może zamawiać online.

Z badań przeprowadzonych przez UpMenu wynika, iż zachowania i preferencje polskich klientów restauracji oferujących dania w dostawi i na wynos zaczynają przypominać trendy obserwowane w krajach o tak ugruntowanej branży gastronomicznej jak np. USA.

Telefon – wróg restauratora?

Przyjmowanie zamówień na dostawy lub na wynos przez telefon było przez lata jedyną możliwą formą. Telefon ma podstawową zaletę dla klienta restauracji – jest łatwy w obsłudze. Jednak jego ograniczenia w porównaniu z systemami zamówień online są znaczne. Zobacz co tracisz przyjmując zamówienia przez telefon.