Kontakt Zaloguj Polski

Jak przewidzieć sprzedaż w restauracji?

Według badań przeprowadzonych przez pracowników Center for Hospitality Research z Uniwersytetu Cornella monitorowanie udziału napiwków w dochodach restauracji może przynieść znaczne korzyści. Okazuje się, że odsetek napiwków z danego miesiąca sprawdza się jako narzędzie do przewidywania zysków restauracji.

Naukowcy przez 7 lat badali miesięczną sprzedaż i udział napiwków w wielu sieciach restauracji w Stanach Zjednoczonych. Jak twierdzą, dane dotyczące udziału napiwków w jednym miesiącu, mogą służyć do dokładnego przewidywania sprzedaży restauracji w kolejnym.

Autorzy nie twierdzą, że wyniki te mogą być przełożone na każdą restaurację. Jest to niemożliwe ze względu na różnice występujące zarówno między regionami, jak i po prostu między restauracjami. Mimo wszystko, faktem jest, że istnieje zależność między wysokością napiwków a sprzedażą restauracji w kolejnych miesiącach. Należy pamiętać, że napiwki uważane są za najbardziej dobrowolne ze wszystkich wydatków konsumenckich. Co to oznacza dla restauracji? Napiwki są ostatecznym i jednym z ważniejszych wskaźników nastrojów konsumenckich i przyszłego wzrostu sprzedaży detalicznej.

Prognozowanie sprzedaży jest niezwykle istotne w prowadzeniu własnego biznesu. Możliwość przewidywania jest bardzo ważna, jeżeli chcemy zaplanować pewne działania, które w konsekwencji mają prowadzić do zwiększenia zysków. Dla menedżerów, oznacza to lepsze oszacowanie ilości żywności, napojów, zaopatrzenia, jak również ilości pracowników, dla właścicieli może być pomocne na przykład w planowaniu pożyczek czy zachęceniu inwestorów.

Oczywiście przeprowadzone badanie trudno przełożyć w całości na polski rynek gastronomiczny. W większości restauracji napiwki wręczane są kelnerowi według uznania klienta, a sam menedżer czy właściciel lokalu nie zawsze posiada dokładne informacje na temat ich wysokości w swojej restauracji. Ważną kwestią jest również to, że kultura dawania napiwków nie jest u nas w pełni wykształcona. W Polsce brakuje jeszcze silnego przekonania, że napiwek jest formą podziękowania, wyrazem uznania dla sprawnej i uprzejmej obsługi.

Mimo wszystko warto przyjrzeć się owej zależności i zastanowić nad możliwością prognozowania. Rynek gastronomiczny w Polsce wciąż ewoluuje. Polacy coraz częściej jedzą poza domem, a co za tym idzie, mogą również zostawiać więcej napiwków. Jeżeli tylko istnieje możliwość weryfikacji ich wysokości (na przykład jeśli napiwki są wrzucane do wspólnej puli i rozdzielane między pracowników), można na podstawie uzyskanych danych określić jakość obsługi naszej restauracji. Jeżeli napiwki są coraz wyższe, jakość obsługi najprawdopodobniej jest na dobrym poziomie. Ponadto, otrzymujemy możliwość prognozowania sprzedaży bez konieczności stosowania skomplikowanych narzędzi. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu tych informacji, możemy podjąć odpowiednie działania w kolejnych miesiącach.

A czy Ty, zastanawiałeś się nad możliwością prognozowania sprzedaży w Twojej restauracji?

Wypróbuj za darmo, bez zobowiązań
przez pierwsze 7 dni