Kontakt Zaloguj Polski

Muzyka do restauracji: Zaiks opłata, licencja, darmowa muzyka

Spis treści

Muzyka jest nieodłączną częścią tworzenia niezapomnianej atmosfery Twojego lokalu. W tym artykule dowiesz się, co wiążę się z udostępnianiem muzyki w obiektach gastronomicznych, w tym:

 • Ile kosztuje muzyka do restauracji?
 • Jakie licencje potrzebne do puszczania muzyki w restauracji?
 • Czy istnieje możliwość bezpłatnego udostępniania muzyki?
 • Czym jest ZAiKS i ile wynosi roczna licencja?

Miej na uwadze, że artykuł ten ma na celu przybliżyć Ci wymagania oraz ograniczenia związane z uzyskaniem licencji niezbędnej do udostępniania muzyki w Twoim lokalu. Artykuł ten nie jest poradą prawną.

Jak legalnie puszczać muzykę w restauracji?

legalne odtwarzanie w praktyce

Aby legalnie puszczać muzykę w restauracji, należy podjąć kilka kroków związanych z prawami do utworów muzycznych. 

Po pierwsze, istotne jest uzyskanie zgody od organizacji zajmującej się kontrolowaniem zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Są to specjalne instytucje, które reprezentują twórców i właścicieli praw autorskich. Udzielają one licencje na korzystanie z ich twórczości w różnych kontekstach, także tych związanych z odtwarzaniem muzyki w lokalach gastronomicznych.

W Polsce kilka organizacji zajmuje się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi. Warto mieć na uwadze następujące stowarzyszenia:

 • ZAiKS (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS) – jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych organizacji w Polsce, zajmująca się głównie prawami do utworów muzycznych, literackich i dramatycznych.
 • STOART (Związek Artystów Wykonawców) – reprezentuje prawa artystów wykonawców.
 • ZPAV (Związek Producentów Audio-Video) – skupia się na prawach producentów fonogramów i wideogramów.
 • SAWP (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych) – reprezentuje artystów wykonawców w zakresie różnych gatunków i form twórczości.

Organizacje te mają dobrze rozwinięty system i pomogą Ci rozwiać wszelkie wątpliwości związane z udostępnianiem utworów.

Umowa licencyjna – czym jest i po co jest potrzebna? 

muzyka w restauracji - czym jest umowa licencyjna?

Umowa licencyjna to porozumienie, na mocy którego jedna strona (licencjodawca) udziela drugiej stronie (licencjobiorcy) prawa do korzystania z określonego dobra, które jest chronione prawem autorskim lub prawami pokrewnymi. 

W kontekście lokalu gastronomicznego jest ona niezbędna, by legalnie odtwarzać muzykę, filmy lub inne treści objęte ochroną praw autorskich.

Podkreślić należy, że bez takiej umowy korzystanie z chronionych treści w lokalu gastronomicznym może naruszać prawa własności intelektualnej, prowadząc do konsekwencji prawnych i finansowych

Umowa licencyjna chroni więc przedsiębiorców przed potencjalnymi sporami prawnymi, jednocześnie zapewniając twórcom wynagrodzenie za korzystanie z ich dzieł.

Abonament radiowo telewizyjny – czy zwalnia z obowiązków licencyjnych?

Opłacenie abonamentu radiowo telewizyjnego nie zwalnia z obowiązku uregulowania innych opłat związanych z publicznym odtwarzaniem muzyki czy filmów, zwłaszcza w kontekście celach komercyjnych.

Jeśli w lokalu gastronomicznym odtwarzane są filmy czy utwory muzyczne, mogą obowiązywać dodatkowe opłaty licencyjne, które są pobierane przez różne organizacje zarządzające prawami autorskimi. 

Przykład

Odtwarzanie filmów: Jeśli odtwarzane są filmy, Stowarzyszenie Filmowców Polskich może wymagać opłat licencyjnych. Podobnie, jeśli chodzi o odtwarzanie utworów muzycznych, opłaty mogą być pobierane przez organizacje takie jak Związek Artystów Scen Polskich.

Podsumowując, opłacenie abonamentu radiowo telewizyjnego nie zwalnia właścicieli lokali gastronomicznych z innych obowiązków związanych z prawami autorskimi, zwłaszcza jeśli materiały są używane w celach komercyjnych. 

Odtwarzanie muzyki bez licencji — ochrona praw autorskich i konsekwencje

Publiczne odtwarzanie muzyki bez licencji, także w przypadku lokalu gastronomicznego, jest naruszeniem ochrony praw autorskich oraz prawach pokrewnych

Muzyka, jak wiele innych form twórczości, jest chroniona przez regulacje prawne, które gwarantują twórcom i wykonawcom odpowiednie wynagrodzenie za korzystanie z ich dzieł.

Naruszenie tych regulacji może prowadzić do konsekwencji finansowych i prawnych. Po pierwsze, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, takie jak ZAiKS, mogą nałożyć na właściciela lokalu kary finansowe. Kwoty te mogą być znaczne, zwłaszcza jeśli muzyka była odtwarzana regularnie bez odpowiedniej licencji.

muzyka w restauracji - jakie sa konsekwencje prawne za udostepnianie muzyki

Poza karami finansowymi, naruszenie praw autorskich może skutkować konsekwencjami prawnymi, takimi jak postępowanie sądowe wytoczone przez organizacje zarządzające prawami autorskimi lub przez samych artystów.

Ważne jest zatem, by właściciele lokali byli świadomi obecności muzyki w ich przestrzeniach i zapewniali, że wszelkie odtwarzane treści są licencjonowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Czym jest Zaiks?

muzyka w restauracji - czym jest ZAiKS

ZAiKS to organizacja zajmująca się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi, które reprezentuje twórców i właścicieli praw autorskich, udzielając licencji na korzystanie z ich twórczości. 

Jej głównym zadaniem jest ochrona interesów twórców i dbanie o to, aby otrzymywali oni odpowiednie wynagrodzenie za korzystanie z ich dzieł w różnych kontekstach, takich jak publiczne odtwarzanie muzyki czy używanie w telewizji, radiu czy innych mediach. Dotyczy to zarówno popularnych utworów, jak i muzyki niezależnej. 

Warto wiedzieć:

Opłaty licencyjne mogą różnić się w zależności od charakteru lokalu czy sposobu wykorzystania utworu. ZAiKS jest jednym z głównych podmiotów w Polsce, z którym właściciele lokali, organizatorzy wydarzeń czy stacje radiowe powinni współpracować w zakresie praw autorskich.

Zaiks: ile wynoszą opłata i licencja?

To, ile będzie kosztować muzyka dla Twojej restauracji, zależeć będzie od kilku czynników, jak wielkość miejscowości, w której prowadzona jest działalność, rodzaj lokalu, czy wielkość sieci.

By móc odtwarzać muzykę, potrzebna jest licencja na jej udostępnianie, czym jak już wspomnieliśmy, zajmują się organizacje jak ZAiKS czy STOART. 

Przyjrzyjmy się przykładowi ZAiKS.

Przykład:

Dla kawiarni mieszczącej się w lokalizacji atrakcyjnej turystycznie w Bytomiu, średnia cena roczna wyniesie 840,84 zł (netto) za pierwsze 12 miesięcy oraz 934,32 zł (netto) za każdy kolejny rok.

Wysokość opłat ZAiKS dla swojej restauracji możesz obliczyć tutaj: kalkulator licencji ZAiKS

Jak widać, aby cieszyć się legalną muzyką w swoim lokalu, nie musisz wydawać fortuny. Należy jednak pamiętać o tym, że każde kolejne miejsce odtwarzania (kolejny lokal) oraz każdy dodatkowy nośnik (na przykład radio) mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Koszty te warto uwzględnić, edytując swój biznes plan restauracji

muzyka w restauracji - opłaty ZAiKS

Warto dowiedzieć się o wszystkich wymaganiach i prawach pokrewnych bezpośrednio ze strony ZAiKS

ZAiKS/STOART: Kiedy ZAiKS, a kiedy STOART?

ZAiKS i STOART to dwie różne organizacje zajmujące się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi w Polsce, ale reprezentują różne grupy twórców i mają odmienne zakresy działalności.

 • ZAiKS: Głównie zajmuje się prawami autorskimi twórców utworów, takich jak kompozytorów, tekstów piosenek, pisarzy czy dramaturgów. Jeśli ktoś chce publicznie odtwarzać utwory muzyczne, literackie czy dramatyczne, potrzebuje licencji od ZAiKS. Dlatego restauracje, kawiarnie, radia, telewizje czy organizatorzy wydarzeń kierują się często do ZAiKS w sprawie opłat za publiczne odtwarzanie utworów.
 • STOART: Reprezentuje artystów wykonawców, czyli tych, którzy wykonują utwory muzyczne (śpiewacy, muzyków itp.). Jeśli ktoś chce korzystać z nagrań muzycznych w sposób publiczny, oprócz licencji od ZAiKS, potrzebuje także zgody (i zazwyczaj płaci opłatę) STOART, który dba o prawa artystów wykonawców.

W skrócie, jeśli chodzi o korzystanie z utworów muzycznych w miejscach publicznych, takich jak lokale czy na wydarzeniach, zazwyczaj potrzebna jest licencja zarówno od ZAiKS (dla kompozytorów, autorów tekstów) jak i od STOART (dla artystów wykonawców). 

Oczywiście, zależy to od konkretnego przypadku i rodzaju używanych materiałów, więc zawsze warto skonsultować się bezpośrednio z obiema organizacjami lub specjalistą ds. praw autorskich.

Podsumowanie

 • By móc legalnie odtwarzać muzykę w restauracji potrzebna jest aktualna licencja.
 • Licencję można wykupić od instytucji zajmujących się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi jak ZAiKS.
 • Ceny licencji na udostępnianie muzyki w restauracji zależą od wielu czynników, jak ilość lokali, w których muzyka będzie odtwarzana, ilość i rodzaj odbiorników, czy lokalizacja.
 • Aktywny abonament radiowo-telewizyjny nie zwalnia z konieczności wykupienia licencji.
 • Odtwarzania muzyki bez licencji jest możliwe wyłącznie w przypadku utworów znajdujących się w domenie publicznej.
 • Odtwarzanie muzyki bez aktywnej licencji będzie wiązać się z konsekwencjami prawnymi.
Emil Gawkowski

Emil Gawkowski

Creative digital writer and marketer. A caffeine-fueled madman who loves to make things better.

Jak pomocny był ten post?

Udostępnij artykuł

Powiązane funkcje:

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Jesteśmy tu, aby pomóc, gdy nas potrzebujesz, niezależnie od tego, czy jesteś naszym klientem, czy nie.

Wypróbuj za darmo. Bez podpinania karty!