Kontakt Zaloguj Polski

Koncesja na alkohol w gastronomii (Ile kosztuje? Jak zdobyć? Warunki?)

Spis treści

Aby sprzedawać alkohol w gastronomii, potrzebujesz mieć koncesję na alkohol. Ile kosztuje zezwolenie na sprzedaż alkoholu? Jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać możliwość podawania napojów alkoholowych i ile się płaci za wydanie zezwolenia? W tym artykule odpowiemy na te pytania. 

Koncesja – co to?

Koncesja na alkohol w gastronomii to legalna zgoda wydawana przez państwo, pozwalająca restauracjom i barom na sprzedaż napojów alkoholowych. Jest to środek kontroli, mający zapewnić, że działalność gastronomiczna związana z alkoholem odbywa się zgodnie z przepisami oraz w interesie społecznym i zdrowotnym. 

 koncesja na alkohol - kelner przyjmujacy zamowienie

Jakie są rodzaje koncesji na alkohol w gastronomii?

Według polskiego ustawodawstwa wyróżniamy trzy rodzaje koncesji na alkohol, zależne od mocy alkoholu sprzedawanego w gastronomii:

 1. Obejmuje alkohole do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo.
 2. Dotyczy napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa).
 3. Obejmuje napoje z zawartością alkoholu powyżej 18%.
Ważne

Jeśli zamierzasz sprzedawać napoje z każdej z tych kategorii, konieczne jest złożenie trzech oddzielnych wniosków, aby uzyskać trzy rodzaje zezwoleń. 

Jaki jest okres obowiązywania koncesji na alkohol w gastronomii?

Pozwolenie na alkohol nie jest nadawane bezterminowo. W przypadku zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu, czyli w lokalu gastronomicznym, okres ważności zezwolenia wynosi nie mniej niż cztery lata. 

Po tym okresie, aby koncesja na sprzedaż alkoholu została utrzymana, wymagane jest złożenie nowego wniosku. Pamiętaj, że sprzedaż alkoholu bez koncesji podlega karze, a zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega kontroli Sanepidu

koncesja na alkohol - kufle z piwem

Czy możliwe jest stracenie już zdobytej koncesji?

Tak. Koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych może zostać cofnięta w wyniku nieprzestrzegania określonych zasad dotyczących sprzedaży alkoholu, określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tutaj możesz sprawdzić pełną treść Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

koncesja na alkohol - serwowanie wina w restauracji

Ile kosztuje koncesja na alkohol?

Wysokość opłat związanych z koncesją zależy od rodzaju alkoholu, który jest sprzedawany. Koszt koncesji na alkohol wygląda następująco:

 • Napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa)
 • Osoby rozpoczynające działalność sprzedaży napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsza koncesja) oraz przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sprzedaż poniżej 37 500 zł w poprzednim roku, płacą 525 zł.
 • Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sprzedaż większą niż 37 500 zł w poprzednim roku, ponoszą opłatę w wysokości 1,4% ich sprzedaży z ubiegłego roku.
 • Napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu
 • Osoby rozpoczynające działalność sprzedaży napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsza koncesja) oraz przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sprzedaż poniżej 77 000 zł w poprzednim roku, ponoszą opłatę w wysokości 2100 zł.
 • Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sprzedaż większą niż 77 000 zł w poprzednim roku, płacą opłatę równą 2,7% ich sprzedaży z ubiegłego roku.
Ważne

W momencie składania wniosku o koncesję, opłata musi być uregulowana przed przyznaniem zezwolenia. Jeśli już prowadzisz sprzedaż alkoholu, pamiętaj, że określoną opłatę trzeba uiścić jednorazowo do 31 stycznia. Alternatywnie, istnieje opcja zapłacenia opłaty w trzech równych ratach, które trzeba wpłacić kolejno do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Warto brać pod uwagę koszt koncesji podczas tworzenia biznes planu restauracji, jeśli w ofercie ma się znaleźć sprzedaż napojów alkoholowych. 

Gdzie złożyć wniosek i skąd pobrać ten dokument?

Aby uzyskać pozwolenie na sprzedaż alkoholu, musisz złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Instytucjami odpowiedzialnymi za przyznawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są administracje gminne, miejskie oraz miasta na prawach powiatu. Wybór właściwego urzędu zależy od lokalizacji Twojego lokalu gastronomicznego wymienionego we wniosku. 

W przypadku starania się o zezwolenie dla kilku lokalizacji restauracji, dla każdego lokalu konieczne będzie złożenie oddzielnego wniosku oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów.

koncesja na alkohol - wzor wniosku

Wniosek możesz złożyć osobiście, listownie lub online. Na stronie Biznes.gov możesz złożyć wniosek online. 

Ważne

Wniosek złożony online wymaga potwierdzenia poprzez podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

Zazwyczaj, gdy wszystkie prawem określone wymogi są spełnione, zgoda władz na sprzedaż alkoholu jest udzielana w ciągu maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku wraz z dokumentami. Ustawa przewiduje możliwość wydłużenia oczekiwania na decyzję o zezwoleniu o dodatkowy miesiąc, przy czym wnioskodawca zostanie poinformowany o takiej sytuacji. 

koncesja na alkohol - barman przygotowujacy drinki

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania koncesji?

Należy mieć na uwadze, że ostateczna decyzja o przyznaniu zezwolenia zależy od odpowiedniego potwierdzenia, że spełniamy wszelkie wymogi ustawowe odnoszące się do naszej działalności gospodarczej. 

Do wniosku o zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu należy dołączyć:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS
 • dowód posiadania nieruchomości, umowę najmu lub inny dokument potwierdzający legalne uprawnienia przedsiębiorcy do korzystania z lokalu, w którym planowana jest sprzedaż napojów alkoholowych
 • pisemną akceptację ze strony Sanepidu potwierdzającą zgodność z wymogami higienicznymi
 • w przypadku gastronomii zlokalizowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wymagana jest jedna z poniższych zgód:
  • zgoda właściciela budynku
  • zgoda użytkownika budynku
  • zgoda zarządcy budynku
  • zgoda administratora budynku.
Ważne

Gdy złożone przez Ciebie dokumenty są niekompletnie, zostaniesz o tym powiadomiony i otrzymasz 7 dni na dostarczenie brakujących załączników. Jeśli nie uzupełnisz dokumentacji w tym czasie, otrzymasz powiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia lub decyzję o zwrocie wniosku.

Co po złożeniu dokumentów?

Po złożeniu dokumentów gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych oceni, czy miejsce, w którym planujesz prowadzić sprzedaż, spełnia te kryteria, i wyda opinię, która może być pozytywna lub negatywna. 

Z tego względu warto zawczasu sprawdzić obowiązujące uchwały dotyczące lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich podawania. Na szczególną uwagę zasługują odległości od szkół i kościołów. 

Jeśli gminna komisja wyda pozytywną decyzję, musisz dokonać opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. W przypadku braku opłacenia zezwolenia pomimo otrzymania wezwania do zapłaty, urząd wyda decyzję o zwrocie wniosku.

koncesja na alkohol - barman przygotowujacy drinki

Sprzedaż online w Twojej restauracji

Jeśli planujesz sprzedaż online w Twojej restauracji, warto skorzystać z gotowego rozwiązania jakim jest system zamówień online dla restauracji. Włączenie opcji zamówień online na Twojej stronie zajmuje tylko kilka chwil. Po rejestracji w UpMenu dodajesz dania do menu, określasz obszary dostaw – i już możesz rozpocząć przyjmowanie zamówień online.

System Zamówień Online
Sprzedawaj prosto z własnego systemu zamówień online
Uruchom bezprowizyjne zamawianie online na własnej stronie internetowej w 5 minut i zwiększaj swoje przychody, buduj lojalność i chroń marżę przed prowizjami portali do zamawiania.

Dodatkowym atutem systemu jest możliwość ustawienia ograniczeń wiekowych na produkty znajdujące się w menu Twojej restauracji. Jeśli np. masz w swoim menu alkohol, UpMenu pozwala na uruchomienie pop-upu z pytaniem, czy klient jest pełnoletni. Produkty z ograniczeniem wiekowym będą widoczne tylko dla klientów, którzy potwierdzą swoją pełnoletność.

Pamiętaj, że aby uruchomić sprzedaż alkoholu przez internet, wcześniej musisz uzyskać pozwolenie na sprzedaż alkoholu.

Podsumowanie

 • Wyróżniamy trzy rodzaje koncesji na alkohol, zależne od mocy napojów alkoholowych sprzedawanych w gastronomii
 • Okres ważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii wynosi nie krócej niż cztery lata
 • W przypadku nieprzestrzegania zasad dotyczących sprzedaży alkoholu, określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi restauracja może stracić zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Koszt uzyskania licencji na alkohol zależy od rodzaju oferowanego alkoholu oraz wysokości sprzedaży w lokalu
 • Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu możesz złożyć osobiście, listownie lub online
 • Nie zapomnij o załącznikach do wniosku o zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu
 • Zapoznaj się z obowiązującymi uchwałami dotyczącymi lokalizacji miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przed złożeniem wniosku o sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
 • Jeśli otrzymasz zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu, ale nie opłacisz koncesji, Twój wniosek zostanie anulowany
 • Zgody na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są najczęściej w ciągu 30 dni
 • Jeśli planujesz sprzedaż online, przejrzyj gotowe rozwiązania dostępne na rynku i wybierz takie, które umożliwia ustawienie ograniczeń wiekowych na produkty znajdujące się w menu Twojej restauracji

FAQ

W przypadku sprzedaży detalicznej alkoholu, wysokość opłat związanych z koncesją zależy od rodzaju alkoholu, który oferuje restauracja. Wygląda to następująco:

 1. Koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych obejmuje napoje alkoholowe z zawartością do 4,5% alkoholu, piwo oraz napoje od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa). 
  • Osoby, które dopiero rozpoczynają działalność sprzedaży alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsza koncesja), a także przedsiębiorcy, których ubiegłoroczna sprzedaż wyniosła mniej niż 37 500 zł, są zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości 525 zł.
  • Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł muszą uiścić opłatę w wysokości 1,4% swojej sprzedaży z ubiegłego roku.
 2. Napoje alkoholowe z zawartością alkoholu przekraczającą 18% stanowią osobny rodzaj.
  • W przypadku osób, które dopiero zaczynają sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsza koncesja), oraz przedsiębiorców, których sprzedaż w ubiegłym roku wyniosła mniej niż 77 000 zł, opłata wynosi 2100 zł. 
  • Przedsiębiorcy przekraczający tę wartość ubiegłorocznej sprzedaży zobowiązani są do uiszczenia opłaty równowartości 2,7% wartości sprzedaży z poprzedniego roku.

Podczas składania wniosku o koncesję na sprzedaż alkoholu, opłatę trzeba uiścić przed uzyskaniem zezwolenia. Jeśli już prowadzisz sprzedaż alkoholu, pamiętaj, że właściwą opłatę trzeba zapłacić jednorazowo do 31 stycznia. Alternatywnie, masz możliwość zapłacenia kwoty w trzech równych ratach, które należy wpłacić odpowiednio do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. 

To administracje gminne, miejskie i miasta na prawach powiatu są odpowiedzialne za przyznawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wybór właściwego urzędu zależy od położenia Twojego lokalu gastronomicznego. Pamiętaj, że jeśli składasz wniosek o zezwolenie dla kilku różnych miejsc prowadzenia restauracji, każdy lokal wymaga osobnego wniosku oraz przedstawienia odpowiednich dokumentów.

Tak, aby restauracja mogła oferować alkohol, wymagana jest koncesja na sprzedaż alkoholu. Aby ubiegać się o uzyskanie wymaganego zezwolenia, należy złożyć wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu wraz z następującymi dokumentami: 

 • Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
 • Dowód posiadania nieruchomości, umowa najmu lub inny dokument potwierdzający legalne uprawnienia przedsiębiorcy do korzystania z lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Pisemna akceptacja ze strony Sanepidu, potwierdzająca zgodność z wymaganiami higienicznymi.
 • W przypadku gastronomii zlokalizowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wymagana jest jedna z następujących zgód:
  • Zgoda właściciela budynku.
  • Zgoda użytkownika budynku.
  • Zgoda zarządcy budynku.
  • Zgoda administratora budynku.

Koncesja na sprzedaż alkoholu w ramach działalności gastronomicznej podlega ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec tego, jeśli prowadziliśmy sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia złamaliśmy prawo i narażamy się na karę grzywny za popełnione przestępstwo. Wniosek o przedłużenie koncesji na alkohol najkorzystniej złożyć przed końcem stycznia. W przypadku trudności w dotrzymaniu tego terminu, istnieje możliwość dokonania tego w ciągu kolejnych 30 dni. Niemniej w takiej sytuacji, kwota opłaty zwiększa się o 30% podstawowej sumy przewidzianej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Jeśli nie złożysz wymaganego oświadczenia i nie uregulujesz opłaty nawet w okresie tych dodatkowych 30 dni, koncesja wygasa. W przypadku takiego scenariusza, ponowne wydanie zezwolenia będzie możliwe dopiero po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi napój alkoholowy został zdefiniowany następująco: “napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu”.  Piwo bezalkoholowe nie posiada alkoholu, w związku z czym nie podlega przepisom tej ustawy, co oznacza, że nie jest wymagane zezwolenie na jego sprzedaż.

Picture of Agata Kubiak - Padkowska

Agata Kubiak - Padkowska

Specjalista ds. programu Klientów i Partnerów, pasjonatka tworzenia pomocnych treści dla restauracji.

Jak pomocny był ten post?

Udostępnij artykuł

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Jesteśmy tu, aby pomóc, gdy nas potrzebujesz, niezależnie od tego, czy jesteś naszym klientem, czy nie.

Wypróbuj za darmo. Bez podpinania karty!