Kontakt Zaloguj Polski

Regulamin programu polecającego

 1. Definicje
  1. Polecający – osoba, która poleca UpMenu Polecanemu
  2. Polecany – osoba, której zostaje polecone UpMenu
  3. UpMenu – system UpMenu dostępny pod adresem https://www.upmenu.com/admin
  4. Abonament – miesięczna opłata za dostęp do systemu UpMenu w jednej restauracji
  5. Polecenie – sytuacja w której Polecający poleci Polecającemu UpMenu i Polecany wykupi Abonament
  6. Program Polecający – program opisany w niniejszym regulaminie
  7. Program Partnerski – program opisany na stronie https://www.upmenu.com/affiliate-program/ i stronie https://www.upmenu.com/reseller-program/
  8. Partner – uczestnik Programu Polecającego
 2. Warunki programu polecającego
  1. Za każde Polecenie Polecający i Polecany dostaje 20% zniżki na Abonament
  2. Dla Polecającego zniżki kumulują się czyli im więcej Polecający Poleca tym więcej zniżek dostaje. Przykładowo:
   1. 1 Polecenie daje 20% zniżki na jeden Abonament
   2. 2 Polecenia dają 40% zniżki na jeden Abonament
   3. 3 Polecenia dają 60% zniżki na jeden Abonament
   4. 4 Polecenia dają 80% zniżki na jeden Abonament
   5. 5 Poleceń daje 100% zniżki na jeden Abonament.
   6. 6 Poleceń daje 100% zniżki na jeden Abonament gdy Polecający ma jeden lokal na swoim koncie lub 100% na jeden Abonament + 20% na drugi Abonament gdy Polecający ma więcej niż jeden lokal na swoim koncie.
   7. 7 Poleceń daje 100% zniżki na jeden Abonament gdy Polecający ma jeden lokal na swoim koncie lub 100% na jeden Abonament + 40% na drugi Abonament gdy Polecający ma więcej niż jeden lokal na swoim koncie.
   8. 8 Poleceń daje 100% zniżki na jeden Abonament gdy Polecający ma jeden lokal na swoim koncie lub 100% na jeden Abonament + 60% na drugi Abonament gdy Polecający ma więcej niż jeden lokal na swoim koncie.
   9. I tak dalej.
  3. Maksymalna zniżka na dany jeden Abonament to 100%
 3. Warunki zniżki
  1. Dana 20% zniżka za Polecenie jest aktywna do momentu gdy Abonament Polecanego jest aktywny. W przypadku gdy Abonament Polecanego przestaje być aktywny i Polecany i Polecający traci daną 20% zniżkę.
  2. Polecenie nie działa i nie jest skuteczne jeśli Polecający i Polecany:
   1. Ma ten sam numer NIP lub KRS (to ta sama firma)
   2. To jeden fizyczny właściciel lub Ci sami właściciele (np. Polecany i Polecający to dwie różne restauracje pod różnymi firmami ale obie restaurację są jednego właściciela)
   3. To jedna sieć restauracji (np. Polecający i Polecany jest z jednej sieci restauracji)
   4. To różne sieci (brandy) restauracji ale powiązane biznesowo np. Jako grupa lub jednym właścicielem grupy
   5. Jednym wspólnym koncie UpMenu (np. Polecający i Polecany są z różnych sieci restauracji ale sieć ta stanowi jedną grupę biznesową lub właścicielem grupy jest jeden właściciel lub Ci sami właściciele) Innymi słowy duch programu polecającego polega na Polecaniu UpMenu znajomym ale niepowiązanym ze sobą biznesowo restauratorom.
UpMenu ma prawo anulować bez informowania Polecającego i Polecanego błędnie naliczoną zniżkę z Polecenie jeśli łamie jakikolwiek punkt tego regulaminu.
 1. Zniżki za Program Polecający nie łączą się ze zniżkami za Program Partnerski. Inaczej mówiąc Polecający, który jest jednocześnie Partnerem nie może za dany Abonament otrzymać zniżki za Polecenie i zniżki wynikającej z Programu Partnerskiego