Usługa cateringowa a stawka VAT

Okazuje się, że w orzecznictwie podatkowym znaczenie ma miejsce wydawania posiłku. Usługa cateringowa jest rozumiana jako dostarczanie gotowych posiłków do klienta, który zamawia je na wskazany adres — domowy, firmowy czy każdy inny, który będzie dla niego dogodny. Posiłki nie są więc wydawane do konsumpcji w miejscu ich przygotowania. Zakładając działalność, już w momencie, kiedy tworzymy biznesplan, warto wiedzieć, że: 

  • w usłudze cateringowej mieści się dostarczanie gotowej, jak i niegotowej żywności (jej komponentów), a także napojów;
  • o usłudze cateringowej mówimy również wtedy, kiedy jest połączona z usługami dodatkowymi, które umożliwiają np. sporządzenie z dostarczonych komponentów, gotowego do spożycia dania. 

Kluczem w interpretacji prawa podatkowego jest to, że usługa cateringowa odbywa się poza lokalem usługodawcy. Podatnik, który nabywa usługę cateringową, ma prawo do odliczenia VAT. Właśnie dlatego przedsiębiorcy tak chętnie korzystają z opcji zamawiania cateringu, zamiast organizować własną stołówkę w zakładzie pracy.

Stawka VAT za usługę cateringową, zgodnie ze zmianami w matrycy stawek, wynosi od lipca 2020 roku 8%. Powyższa stawka VAT za catering dotyczy zarówno dostarczanych posiłków i ich komponentów, jak i usługi ich dowozu do miejsca wskazanego przez zamawiającego. Inna jest natomiast stawka VAT na napoje w gastronomii, warto o tym pamiętać, na które z nich obowiązuje stawka 23%.

Obecnie są to:

  • napoje alkoholowe, w których poziom alkoholu jest wyższy niż 1,2%
  • napoje, które są mieszanką piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
  • napoje bezalkoholowe gazowane,
  • wody mineralne, a także herbaty i kawy.

Ponieważ stawki VAT w gastronomii są różne, należy je wyodrębnić na fakturze, np. jako jedną pozycję uwzględnić usługę z 8% stawką VAT, a jako drugą wskazać dostawę napojów objętych wyższą stawką. Catering może dotyczyć też zamówienia online.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoja działalność podlega pod wymogi usługi cateringowej, sprawdź w Ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200). 

Usługa gastronomiczna — jaka stawka VAT?

Usługa gastronomiczna różni się od usługi cateringowej tym, że posiłki są przygotowywane, wydawane i konsumowane w tym samym lokalu. Z czym to się wiąże dla podatnika? Jeśli jest klientem restauracji, nie może odliczyć zamówionych dań od swojego podatku VAT, chyba że usługodawca będzie w stanie wyodrębnić na fakturze pozycję — usługa cateringowa. Prawo do odliczenia przysługuje również, jeśli poniesiony wydatek będzie związany z kosztem uzyskania przychodu — nie mogą być jednak wskazany jako koszty reprezentacji, gdyż te nie spełniają art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jaki VAT za usługę gastronomiczną płaci natomiast usługodawca? Podstawową stawką VAT w gastronomii jest 23%. Stawki preferencyjne są wyraźnie wyodrębnione przez ustawodawcę — to 5% lub 8%, które możemy zastosować tylko do określonych towarów. Stawka 5% obowiązuje tylko w przypadku produktów, które nie są gotowe do spożycia. To wszelkie pakowane dania lub ich komponenty, które wymagają późniejszej obróbki. Nie jest przesadą stwierdzenie, że w gastronomii ten pułap VAT w zasadzie nie ma żadnego zastosowania, ponieważ usługa opiera się na przygotowaniu i dostarczeniu klientowi gotowej potrawy, którą ten może natychmiast spożyć.

Właściciele lokali gastronomicznych powinni też mieć się na baczności, jeśli chodzi o zastosowanie stawki 8%. Przykładowo, danie główne podlega pod wskazaną preferencyjną stawkę, ale napoje, które są do niego zamówione, często już nie. Do niedawna przedsiębiorcy wyodrębniali dwie pozycje na rachunku — fakturze z różnymi stawkami. Obecnie prawodawca stanowi, że napoje są częścią posiłku głównego i jeśli jeden z jego komponentów podlega pod stawkę 23%, to w ten sposób należy zakwalifikować całe danie. Co prawda wiele przedsiębiorców nadal broni się, rozbijając usługi na fakturze, ale warto mieć na uwadze, że w przypadku kontroli skarbowej, można mieć z tego tytułu problemy.

Stawki vat w gastronomii tabela

Tabela stawek VAT w gastronomii to dokument, z którym powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca, działający w branży gastronomicznej. Są w niej wyodrębnione produkty, które podlegają pod VAT 5, 8 i 23%. Ponieważ tabela nie jest stałą pozycją, warto znać najnowsze orzecznictwa i interpretacje skarbowe przepisów. Przykładowo, nowa tabela VAT podniosła stawkę na wybrane owoce morze i ich przetwory, m.in.:

  • homary i ośmiornice (CN 0306-0308 – pod te pozycje kwalifikują się także krewetki, małże i ślimaki), a także przetwory z homarów i ośmiornic (CN 1603 00 i CN 1605),
  • kawiory lub ich namiastki (CN 1604).

Najważniejsze, aby mieć na uwadze, że jeśli serwujemy dania z produktów, na które obowiązuje VAT 23%, należy tak klasyfikować całe danie.

Jaki VAT na dostawę jedzenia?

Dostawa jedzenia na wynos przez restauracje czy popularne sieci fast-food podlega pod 5% VAT, ale tylko jeśli realizowane są w systemie drive-in, walk through, food court, a także wewnętrznych punktów sprzedaży. Od 2016 roku przedsiębiorcy za dostarczanie gotowych dań doliczali 8% VAT, ale w 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny w sześciu sprawach orzekł, biorąc pod uwagę wskazówki TSUE. W związku z tym wybrane metody realizacji zamówień podlegają pod stawkę 5%. To korzysta zmiana dla przedsiębiorców, tym bardziej że gastronomia nie jest biznesem, w którym ciężko generować tzw. dochód pasywny, chyba że mówimy o sieci restauracji czy franczyzie.

Wypróbuj za darmo, bez zobowiązań przez pierwsze 7 dni