Kontakt Zaloguj Polski

Opłata recyklingowa za reklamówki i opakowania w restauracji (Zasady w 2024)

Spis treści

Opłata recyklingowa stała się kluczowym elementem gospodarki opakowaniami, zwłaszcza w jednostkach handlu detalicznego. 

Wprowadzenie opłat za zakupy z tworzywa sztucznego i podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem, ma na celu zapobieganie marnowaniu żywności i redukcję odpadów opakowaniowych. 

W restauracjach i miejscach handlu detalicznego czy hurtowego opłata ta stawia przed przedsiębiorcami prowadzącymi takie jednostki nowe wyzwania. W tym artykule odpowiemy na pytania jakie są zasady i obowiązki uiszczania opłat recyklingowych w restauracjach.

Co to jest opłata recyklingowa?

Opłata recyklingowa - reklamówka

Opłata recyklingowa to narzędzie finansowe wprowadzone, aby stymulować odpowiedzialne gospodarowanie opakowaniami i zmniejszać ilość odpadów, zwłaszcza z tworzywa sztucznego.

Ma na celu zachęcanie do redukcji jednorazowych opakowań oraz promowanie alternatywnych rozwiązań pakowania żywności. Kiedy klient decyduje się na zakupy z tworzywa sztucznego, zwłaszcza w jednostkach handlu detalicznego, obowiązany jest uiszczenie opłaty recyklingowej.

Jakie cele ma wprowadzenie takiej opłaty w kontekście ochrony środowiska?

Głównym celem wprowadzenia opłaty recyklingowej jest zachęcenie przedsiębiorców do poszukiwania ekologicznych alternatyw dla tworzyw sztucznych oraz motywowanie konsumentów do bardziej odpowiedzialnych zakupów. 

Wpłaty z tytułu opłaty recyklingowej często są przeznaczane na działania związane z recyklingiem, edukacją ekologiczną oraz inicjatywami na rzecz ochrony środowiska.

Opłata recyklingowa a restauracje

Rodzaje opakowań w restauracjach

Dlaczego restauracje stały się ważnym punktem w dyskusji na temat recyklingu?

Coraz częściej, restauracje oferujące jedzenie na wynos wykorzystują opakowania z tworzyw sztucznych, które choć wygodne dla konsumentów i restauratorów, stają się problemem dla środowiska. 

W odpowiedzi na to wyzwanie, wiele restauracji zaczęło wprowadzać alternatywne opakowania wytwarzane z papieru, drewna czy szkła.

Jakie zmiany niosą za sobą wprowadzenie opłat recyklingowych w gastronomii?

Restauracje, konfrontując się z obowiązkiem pobierania opłat recyklingowych, szukały różnych rozwiązań. 

Niektóre z nich zdecydowały się na promowanie opakowań wielokrotnego użytku, oferowanie zniżek dla klientów przynoszących własne naczynia czy wprowadzenie opakowań biodegradowalnych. 

Jest to reakcja na rosnące oczekiwania konsumentów oraz nowe regulacje.

Zasady opłaty recyklingowej obowiązujące w 2023/2024 roku

Opłata recyklingowa

Kiedy i jakie opakowania podlegają opłacie recyklingowej?

W 2023 roku wprowadzone zostały konkretne stawki opłaty recyklingowej w zależności od rodzaju opakowania, które obowiązują od stycznia 2024 roku. 

Rodzaje opakowań stosowanych w restauracjach podlegających opłacie recyklingowej:

1. Opakowania na napoje jednorazowe:

 • Plastikowe kubki 
 • Puszki aluminiowe
 • Butelki PET

2. Opakowania na jedzenie na wynos:

 • Pudełka styropianowe
 • Opakowania z tektury laminowanej (np. na pizzę)
 • Papierowe torby z folią

3. Opakowania na sosy i dodatki:

 • Małe plastikowe pojemniki 
 • Torebki foliowe na sosy 

4. Sztućce jednorazowe:

 • Zestaw sztućców plastikowych 
 • Słomki plastikowe 

5. Opakowania na deser:

 • Pudełka plastikowe na lody 
 • Kartonowe pudełka na ciasta 

6. Opakowania wielkogabarytowe (dla cateringu):

 • Duże pojemniki na jedzenie 
 • Pojemniki na zimne napoje

Jakie są stawki opłat i czy różnią się one w zależności od typu opakowania?

Lekkie torby na zakupy, wykonane z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów, podlegają wyższej stawce. Z kolei opakowania używane do pakowania żywności sprzedawanej luzem mają inną, często niższą stawkę, ze względu na ich większy potencjał do ponownego wykorzystania.

Stawki opłaty recyklingowej w zależności od rodzaju opakowania

Rodzaj opakowaniaStawka
Reklamówka foliowa0,20 zł/szt.
Plastikowe kubki (napoje jednorazowe)0,10 zł/szt.
Puszki aluminiowe (napoje jednorazowe)0,15 zł/szt.
Butelki PET (napoje jednorazowe)0,20 zł/szt.
Pudełka styropianowe (jedzenie na wynos)0,25 zł/szt.
Opakowania z tektury laminowanej0,20 zł/szt.
Papierowe torby z folią0,15 zł/szt.
Małe plastikowe pojemniki (sosy i dodatki)0,05 zł/szt.
Torebki foliowe na sosy0,03 zł/szt.
Zestaw sztućców plastikowych0,10 zł/szt.
Słomki plastikowe0,05 zł/szt.
Pudełka plastikowe na lody (deser)0,20 zł/szt.
Kartonowe pudełka na ciasta0,18 zł/szt.
Duże pojemniki na jedzenie (catering)2 zł/szt.
Pojemniki na zimne napoje (catering)1,50 zł/litr.

Czy są jakieś wyjątki od opłaty recyklingowej dla restauracji?

W wielu regionach obowiązują wyjątki od opłaty recyklingowej dla restauracji, choć dokładne wyjątki mogą się różnić w zależności od miejsca i lokalnych przepisów. Oto przykłady, które mogą być stosowane:

 • Opakowania wielokrotnego użytku: Jeśli restauracja używa opakowań wielokrotnego użytku, które klient zwraca do restauracji (np. słoiki czy butelki), opłaty recyklingowej mogą nie być pobierane.
 • Materiały biodegradowalne: Niektóre jurysdykcje mogą zwolnić z opłaty recyklingowej opakowania wykonane z materiałów biodegradowalnych lub kompostowalnych.
 • Sprzedaż na miejscu: Jeżeli jedzenie jest przygotowywane i podawane klientowi do spożycia na miejscu (w restauracji), opakowania użyte do jego podania mogą być zwolnione z opłaty recyklingowej.
 • Opakowania na cele higieniczne: Często stosowane są wyjątki dla opakowań, które są niezbędne ze względów higienicznych, np. słomki dla napojów, serwetki czy opakowania na sosy.
 • Restauracje o niskim przychodzie: W niektórych regionach małe restauracje o określonym niskim przychodzie rocznym mogą być zwolnione z opłat recyklingowych.
 • Opakowania nieprodukujące odpadów: Jeśli opakowanie nie generuje odpadu, który musi być poddany recyklingowi (np. jadalne opakowania), może być ono zwolnione z opłaty.

Warto zwrócić uwagę, że wyżej wymienione wyjątki są ogólnymi przykładami, które mogą nie obowiązywać w każdym regionie kraju. Kluczowe jest zapoznanie się z lokalnymi przepisami w zakresie opłat recyklingowych oraz ewentualnymi wyjątkami od tych opłat.

Ewidencja reklamówek wzór

Wzór karty ewidencji odpadów

Aby skutecznie monitorować i zarządzać zużyciem reklamówek w Twojej restauracji, ważne jest prowadzenie dokładnego rejestru. Poniżej znajduje się wzór szablonu ewidencji odpadów, który może być stosowany w różnego rodzaju działalnościach.

Natomiast uruchomienie systemu zamówień online dla restauracji może stanowić istotne ułatwienie w tym procesie. Oto kilka kluczowych korzyści:

 • Automatyczne śledzenie: System automatycznie śledzi ilość i rodzaj opakowań używanych dla każdego zamówienia, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych.
 • Gotowe raporty: Dzięki systemowi zamówień online restauracje mają dostęp do gotowych raportów dotyczących opłat recyklingowych. Te raporty można łatwo dostosować do potrzeb restauracji i przepisów lokalnych.
 • Oszczędność czasu: Automatyzacja procesu ewidencji pozwala na znaczącą oszczędność czasu pracowników restauracji, którzy mogą skupić się na innych kluczowych aspektach działalności.
 • Dostosowywanie opłat: System pozwala na automatyczne dostosowywanie opłat recyklingowych w zależności od używanych opakowań, co gwarantuje dokładność i zgodność z przepisami.
 • Promocja ekologicznych praktyk: Korzystając z systemu online, restauracje mogą promować swoje ekologiczne inicjatywy, zachęcając klientów do wyboru opcji minimalizujących użycie jednorazowych opakowań.

Korzystając z nowoczesnych technologii, restauracje mogą nie tylko uprościć proces ewidencji, ale także stać się bardziej ekologiczne i odpowiedzialne wobec środowiska. System zamówień online to doskonała inwestycja dla każdej restauracji dążącej do zrównoważonego rozwoju.

System Zamówień Online
Sprzedawaj prosto z własnego systemu zamówień online
Uruchom bezprowizyjne zamawianie online na własnej stronie internetowej w 5 minut i zwiększaj swoje przychody, buduj lojalność i chroń marżę przed prowizjami portali do zamawiania.

Konsekwencje wprowadzenia opłat recyklingowych dla restauracji

Ekologiczne opakowania w restauracji

Wpływ opłat na funkcjonowanie restauracji

Opłaty recyklingowe na pewno wpłynęły na funkcjonowanie wielu restauracji. Większość z nich musiała przeorganizować swój model biznesowy i dostosować się do nowych regulacji:

 1. Zwiększone koszty: Wiele restauracji doświadczyło początkowo zwiększenia kosztów związanego z zakupem opakowań. Pociągnęło to za sobą konieczność przemyślenia strategii cenowej – niektóre z nich podniosły ceny, aby zrekompensować sobie wyższe wydatki.
 2. Zmiana dostawców: Niektóre restauracje zdecydowały się na zmianę dostawców opakowań, szukając tych, którzy oferują ekologiczniejsze lub tańsze rozwiązania, które podlegałyby niższym opłatom recyklingowym.
 3. Edukacja pracowników: Restauracje musiały także przeszkolić swoich pracowników w zakresie nowych przepisów, aby zapewnić prawidłowe segregowanie odpadów i minimalizować koszty związane z opłatami recyklingowymi.

Jak zredukować koszty opłaty recyklingowej w restauracji?

Zredukowanie kosztów opłaty recyklingowej w restauracji wymaga kreatywnego podejścia i odpowiedniej strategii. Oto kilka sprawdzonych sposobów na zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z tą opłatą:

 • Wybór ekologicznych opakowań: Inwestując w opakowania wielokrotnego użytku, kompostowalne lub biodegradowalne, można unikać opłat recyklingowych lub płacić niższe stawki. Takie opakowania często są też bardziej atrakcyjne dla świadomych ekologicznie konsumentów.
 • Ograniczenie używania plastiku: Zastąpienie plastikowych akcesoriów, takich jak słomki, sztućce czy przykrywki, ich ekologicznymi odpowiednikami, takimi jak bambusowe czy papierowe, może znacząco obniżyć koszty opłaty recyklingowej.
 • Negocjacje z dostawcami: Można negocjować lepsze warunki zakupu opakowań z dostawcami, poszukując ofert z niższymi stawkami opłaty recyklingowej.
 • Ocena i optymalizacja procesów: Regularne przeglądy i analizy procesów związanych z opakowaniami mogą pomóc w identyfikacji obszarów do poprawy i potencjalnych oszczędności.
 • Zwiększenie świadomości klientów: Informowanie klientów o wysiłkach restauracji w zakresie ekologii i opłatach recyklingowych może zachęcić ich do bardziej odpowiedzialnych zachowań konsumenckich, co przekłada się na niższe koszty opłat recyklingowych.
 • Zmiana modelu biznesowego: Rozważenie modelu biznesowego, w którym większy nacisk kładziony jest na sprzedaż produktów bez opakowań, na przykład w systemie bufetowym lub z wykorzystaniem naczyń klientów.
 • Sprawdzanie aktualizacji w prawie: Regularne śledzenie zmian w przepisach dotyczących opłat recyklingowych i dostosowywanie się do nich może pomóc unikać nieprzewidzianych kosztów i kar.
 • Edukacja personelu: Warto zainwestować czas w edukację personelu dotyczącą segregacji i recyklingu odpadów. Dobra znajomość zasad może pomóc unikać błędów, które prowadzą do wyższych opłat recyklingowych. Organizowanie szkoleń lub kampanii edukacyjnych może znacząco wpłynąć na efektywność segregacji odpadów.

Każda restauracja jest inna, dlatego ważne jest dostosowanie powyższych wskazówek do specyfiki danego miejsca, klienteli i rodzaju serwowanych potraw.

Podsumowanie

 • Opłata recyklingowa: Jest to opłata nałożona na zakupy z tworzywa sztucznego, mająca na celu zachęcenie do redukcji jednorazowych opakowań i promowanie recyklingu.
 • Zastosowanie w restauracjach: Opłata dotyczy różnych rodzajów opakowań używanych w restauracjach, w tym toreb na zakupy, opakowań żywności sprzedawanej luzem i innych jednorazowych materiałów.
 • Stawki opłat: W artykule przedstawiono różne stawki dla różnych rodzajów opakowań, które są obowiązkowe dla restauracji i innych jednostek handlowych.
 • Wyjątki: Nie wszystkie opakowania w restauracji podlegają opłacie recyklingowej. Istnieją pewne wyjątki, takie jak opakowania z powodów higienicznych lub te, które są niezbędne dla bezpieczeństwa produktu.
 • Konsekwencje wprowadzenia opłat: Wprowadzenie opłat recyklingowych miało wpływ na funkcjonowanie wielu restauracji, które poszukiwały innowacyjnych rozwiązań, aby zredukować koszty. Ponadto przyniosło to również pozytywne skutki dla środowiska poprzez zmniejszenie ilości jednorazowych opakowań.
 • Redukcja kosztów: Restauracje mogą zastosować różne strategie, takie jak ponowne wykorzystywanie opakowań czy korzystanie z materiałów wielokrotnego użytku, aby zredukować koszty związane z opłatami recyklingowymi.
 • Ewidencja: Prowadzenie dokładnej ewidencji zakupionych reklamówek i innych opakowań z tworzywa sztucznego jest kluczowe dla zgodności z przepisami i zarządzania kosztami.
Dominik Bartoszek

Dominik Bartoszek

Digital Marketer z ponad 8-letnim doświadczeniem napędzany danymi oraz AI. Pomaga restauracjom rozwijać się dzięki zamówieniom online.

Jak pomocny był ten post?

Udostępnij artykuł

Powiązane funkcje:

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Jesteśmy tu, aby pomóc, gdy nas potrzebujesz, niezależnie od tego, czy jesteś naszym klientem, czy nie.

Wypróbuj za darmo. Bez podpinania karty!