Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny Bez zobowiązań, nie wymaga karty kredytowej

Basic

Zapytaj o cenę

Standard

Zapytaj o cenę

Premium

Zapytaj o cenę

Cena

Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę Zapytaj o cenę

Ilość zamówień

? Ty lub Twoi klienci będą mogli złożyć tak wiele zamówień, rezerwacji lub transakcji lojalnościowych.
90 250 bez limitu

Prowizja

? W przeciwieństwie do portali nie pobieramy żadnych prowizji, dzięki czemu Twoje koszty są wielokrotnie niższe niż na portalach.
0% 0% 0%

Zamawianie ze strony internetowej

? Dzięki UpMenu możesz sprzedawać jedzenie online bezpośrednio ze swojej strony internetowej. Nie są potrzebne zewnętrzne portale. Zmniejsz koszty, uniezależnij się od innych i uzyskaj pełną kontrolę nad zamówieniami i klientami.

Własna aplikacja mobilna

? Aplikacja mobilna ułatwia i przyspiesza proces składania zamówień dla klientów. Większa wygoda oznacza więcej zamówień. W UpMenu mamy dwa unikalne rozwiązania aplikacji, które można pobrać z Google Play i App Store.

Zamawianie na Facebooku

? Ponad 2 miliardy ludzi korzysta z Facebooka. Większość klientów restauracji robi to samo. Skorzystaj z potencjału mediów społecznościowych i sprzedawaj online bezpośrednio na Facebooku.

Zoptymalizowana pod sprzedaż strona internetowa

? Strona internetowa jest punktem centralnym nie tylko do tworzenia wizerunku online, ale także do generowania sprzedaży online. Im lepsza witryna, tym wyższa sprzedaż i zyski. Witryna musi zarabiać pieniądze. Dzięki UpMenu nigdy nie będziesz chciał korzystać z zewnętrznej agencji lub zaprzyjaźnionego specjalisty IT do budowy strony internetowej. Dzięki UpMenu uzyskasz własną stronę internetową zoptymalizowaną pod kątem sprzedaży. Zobacz przykłady

Rezerwacje stolików

? Rezerwacje bezpośrednio z Twojej strony internetowej. Dokonuj rezerwacji online bezpośrednio ze strony internetowej restauracji i uzyskaj nad nimi pełną kontrolę.

Program lojalnościowy

? Zbieranie znaczków lub punktów lojalnościowych zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych pozwala klientom zrezygnować z niewygodnych papierowych znaczków.

Często zadawane pytania


 • Czy mogę wypróbować UpMenu za darmo?
  Pewnie! Twoje pierwsze 30 dni jest bezpłatnych. Wystarczy zarejestrować się w naszym systemie. Nie wymagamy karty kredytowej.
 • Czy mogę anulować w dowolnym momencie?
  Naturalnie! Nie ma zobowiązania. Możesz anulować swoją subskrypcję w dowolnym momencie.
 • Czy mogę w każdej chwili zmienić abonament?
  Tak. W UpMenu możesz dowolnie zmienić abonament, ulepszyć, obniżyć lub anulować w dowolnym momencie. Kliknij "Plany" na koncie UpMenu, aby zmienić plan. Nowy plan będzie aktywny w następnym okresie rozliczeniowym.
 • Jakie oferujemy metody płatności?
  Akceptujemy wszystkie znane karty kredytowe i PayPal. Dla klientów, którzy mają więcej restauracji (sieci restauracji) akceptujemy również przelewy bankowe.
 • Kto jest właścicielem danych osobowych moich klientów?
  Ty jesteś! W porównaniu do internetowych portali zamawiania żywności, dane zebrane w UpMenu, w szczególności dane klientów i zgody na komunikację, należą do Ciebie. Możesz eksportować wszystkie swoje informacje z UpMenu w dowolnym momencie, w dowolnym planie.
 • Jak przyjmę zamówienia?
  Będziesz potrzebować połączenia internetowego i urządzenia z przeglądarką internetową w swojej restauracji (komputer, tablet lub telefon). Zamówienia pojawią się w UpMenu. Oferujemy również aplikację na Androida.
 • Czy potrzebuję własnej strony internetowej do sprzedaży online?
  Nie. UpMenu może dostarczyć Ci stronę internetową. Jeśli masz już stronę internetową, możesz bardzo łatwo dodać zamówienia online. UpMenu oferuje również dedykowaną aplikację mobilną i zamówienia na Facebooku.

Contact our consultant We are happy to advise you on issues related to the conduct and development of your restaurant


Start your 7-day free trial No commission per order   ·   No setup fee   ·   No contracts   ·   No credit card required

Basic

$49 month / restaurant

START FREE TRIAL
90 orders / month
? Your customers will be able to place up to this many orders, reservations or loyalty transactions. Every transaction above your plan: $1.9
Branded Android & IOS apps
? Get your own branded Android & IOS app listed on Google Play and App Store for a fraction of the development costs. Your apps are listed on stores in 1-3 days
Online payments
? Get customers paying cashlessly. Set up online payments with PayPal or Stripe.
Website ordering
? Sell food online directly from your website. Free yourself from external portals and their commission fees.
Facebook ordering
? Turn your fans into customers! Let them order without leaving the social media experience.
Loyalty program
? Let your customer collect stamps or points to enhance their loyalty and engagement.
Sales optimized website
? Get your own sales optimized restaurant website. Choose from dozens beatifull templates See templates
Premium

$169 month / restaurant

START FREE TRIAL
Unlimited orders
? Your customers will be able to place up to this many orders, reservations or loyalty transactions.
Branded Android & IOS apps
? Get your own branded Android & IOS app listed on Google Play and App Store for a fraction of the development costs. Your apps are listed on stores in 1-3 days
Online payments
? Get customers paying cashlessly. Set up online payments with PayPal or Stripe.
Website ordering
? Sell food online directly from your website. Free yourself from external portals and their commission fees.
Facebook ordering
? Turn your fans into customers! Let them order without leaving the social media experience.
Loyalty program
? Let your customer collect stamps or points to enhance their loyalty and engagement.
Sales optimized website
? Get your own sales optimized restaurant website. Choose from dozens beatifull templates See templates

Frequently asked questions


 • Can I try UpMenu for free?
  Sure! Your first 7 days are free of charge. Just sign up for our trial. No credit card required.
 • Can I cancel at any time?
  Naturally! There is no commitment. You can cancel your subscription at any time.
 • Can I upgrade or downgrade anytime?
  Yes. UpMenu is a pay-as-you-go service which you can upgrade, downgrade or cancel at any time. Upgrade takes effect immediately. UpMenu issues an additional invoice covering the difference between your current and the new plan. Downgrading your current subscription can also be done at any time however the changes take effect from the subsequent monthly billing period.
 • What payment methods do you offer?
  We accept all major credit cards and PayPal. For customers who have more restaurants (restaurant chains) we also accept bank transfers.
 • Who owns my data?
  You do! Compared to online food ordering portals, the data collected in UpMenu, specifically data of your customers and communication consents, belong to you. You can export all your information from UpMenu any time you need to, in any plan.
 • How will I accept orders?
  You will need an internet connection and a device with a web browser at your restaurant (computer, tablet or telephone). Orders will appear in UpMenu. We also offer an Android application.
 • Do I need my own website to sell online?
  No. UpMenu can provide a website for you. If you have a website already, you can add online orders very easily. UpMenu also offers a dedicated mobile application and Facebook orders.

Contact our consultant We are happy to advise you on issues related to the conduct and development of your restaurant